آمار کلی

کد ملی: 266926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افرا سازه ناریا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/26 تا کنون
آباد گستران آپامه رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/04 تا کنون