آمار کلی

کد ملی: 490017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا نمای ویونا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/09 تا کنون
تولیدات صنعتی محافظ زاگرس ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/18 تا کنون