آمار کلی

کد ملی: 416005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلامت پیشه زاگرس آفرین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/14 تا کنون
نظیف سازان افلاک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/04 تا کنون