آمار کلی

کد ملی: 421973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نواندیشان توانا دورود عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/06 تا 1397/07/20