آمار کلی

کد ملی: 122972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانه مروارید خوانسار بازرس علی البدل فعال 1395/07/29 تا کنون