آمار کلی

کد ملی: 001684XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تعادل فخر آرین بازرس علی البدل فعال 1398/04/30 تا کنون
پارت ابزار یدک البرز بازرس علی البدل فعال 1398/01/20 تا کنون