آمار کلی

کد ملی: 275459XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنیان پایدار طرح ماندگار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/16 تا کنون