آمار کلی

کد ملی: 063869XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکوفه سلامت توس بازرس اصلی فعال 1398/11/25 تا کنون
انجمن حمایت از بیماران نقص ایمنی خراسان رضوی بازرس اصلی فعال 1396/02/19 تا کنون