آمار کلی

کد ملی: 089033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستا تعاون تولید فرش دستبافت و صنایع دستی نقش در نقش مکی بازرس علی البدل فعال 1397/04/09 تا کنون