آمار کلی

کد ملی: 325850XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان رها ارش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/05 تا کنون