آمار کلی

کد ملی: 261988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی خاتون پارس آستارا مدیرعامل فعال 1392/02/01 تا کنون