آمار کلی

کد ملی: 346001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان عمران سازان هشترود بازرس علی البدل فعال 1394/07/16 تا کنون