آمار کلی

کد ملی: 367376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی رهپویان توان هامون عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/24 تا کنون
مسکن کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سیستان و بلوچستان منشی هییت مدیره فعال 1396/04/27 تا کنون