آمار کلی

کد ملی: 492989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الیت آرتا پایا عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/11 تا کنون
پارس جم پرشیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/11/30 تا کنون