آمار کلی

کد ملی: 663995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میلاد بنای مسجدسلیمان بازرس علی البدل فعال 1397/11/07 تا کنون
استحکام صنعت نوین امیرعلی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/20 تا کنون
تاراز اب مسجد سلیمان بازرس علی البدل فعال 1396/07/18 تا کنون