آمار کلی

کد ملی: 001641XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر انرژی آناهیتا بازرس اصلی فعال 1398/09/11 تا کنون
ایتوک سودای برازمان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/02 تا کنون