آمار کلی

کد ملی: 175415XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازیار مکانیک پاسارگاد بازرس اصلی فعال 1397/03/07 تا کنون
پیرانا مکانیک پاسارگاد بازرس اصلی فعال 1396/02/02 تا کنون