آمار کلی

کد ملی: 339078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو راه کیان گستر میعاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/01 تا کنون