آمار کلی

کد ملی: 045166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهان تامین توسعه بیکران رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/05 تا کنون
سازه کاوان نو آور آفاق نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/09/29 تا کنون