آمار کلی

کد ملی: 249022XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش دستباف داراب وحومه بازرس علی البدل خارج شده 1391/04/26 تا 1394/04/28