آمار کلی

کد ملی: 003637XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انتشارات صدرا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/13 تا کنون
بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/24 تا کنون
چاپ فجر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/07/02 تا کنون