آمار کلی

کد ملی: 216251XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 8

شرکت فعال: 6

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رشد پروتیین شمال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/07 تا کنون
تولیدی خوراک دام و طیور آبزیان درنا پلت سوادکوه عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/19 تا کنون
ماشین سازی زرین پرشیا صنعت پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/25 تا کنون
آرینا داروی شمال عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/21 تا کنون
تولیدی مرغ گوشتی شماره سیصد و شش شهرستان قایم شهر عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/10/02 تا کنون
تولیدی آرینا رشد شمال نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/07/05 تا 1396/01/24
بازرگانی مهان خودروی کاسپین رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/05 تا کنون
تولیدی رفاه آوران مازند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/20 تا 1395/10/01