آمار کلی

کد ملی: 213004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرکا ارتباطات تاو بازرس علی البدل فعال 1394/08/23 تا کنون