آمار کلی

کد ملی: 088962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهین پشتیبان قهستان عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/24 تا کنون
توسعه و عمران شهرستان قاینات رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/17 تا کنون
نیروگاه خورشیدی مهام انرژی گواه خاوران بازرس اصلی فعال 1397/08/27 تا کنون
دانش بنیان خاوران سولار گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/06/01 تا کنون
مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/23 تا کنون