آمار کلی

کد ملی: 259368XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرنیا سازان سپید رود بازرس اصلی فعال 1398/10/04 تا کنون