آمار کلی

کد ملی: 405117XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک شهرستان همدان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/29 تا کنون