آمار کلی

کد ملی: 421029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کافه فرش دورود بازرس اصلی فعال 1395/01/24 تا کنون