آمار کلی

کد ملی: 149010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسایش زندگی ارسباران مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/03/04 تا کنون