آمار کلی

کد ملی: 443354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر کشاورزی بازرس علی البدل فعال 1398/11/17 تا کنون
بازرگانی تولیدی آرسین کویر پارس بازرس اصلی فعال 1398/04/02 تا کنون
اقتصاد مشاور فرنام بازرس علی البدل فعال 1392/07/29 تا کنون