آمار کلی

کد ملی: 307201XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید نهالان فردای نو سیرجان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/16 تا کنون
گهر صنعت سبلان عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/20 تا کنون
ارمغان سرخ کویر عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/23 تا کنون