آمار کلی

کد ملی: 008006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک گستران آرمیتا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/03 تا کنون
ویستا پدیده ارتباطات عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/19 تا کنون
آسا گستر آبتاب آیین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/10/06 تا کنون