آمار کلی

کد ملی: 393333XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 5

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت وصنعت ورامین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/03/28 تا 1398/11/14
حمایت ازایثارگران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/10 تا کنون
بین المللی کشت وصنعت شهر نوش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/15 تا کنون
حمایت ایثارگران کیش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/22 تا کنون
طلوع عدالت پاسارگاد رئیس هیئت مدیره فعال 1392/06/30 تا کنون
مهندسی و بازرگانی رایکا بهراد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/12/21 تا 1391/09/08
سپهر طب صدف رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/15 تا کنون