آمار کلی

کد ملی: 175045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پونک راه خطوط نیوساد بازرس علی البدل فعال 1399/01/30 تا کنون