آمار کلی

کد ملی: 439034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هییت کوهنوردی و صعودهای ورزشی بخش اسفرورین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/09 تا کنون