آمار کلی

کد ملی: 184155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین فرتاک میهن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/30 تا کنون
جهان زیگورات پدیده رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/01 تا کنون