آمار کلی

کد ملی: 387551XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار ارقام چرتکه پارسی عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/28 تا کنون