آمار کلی

کد ملی: 145016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید نیروی برق و انرژی وهاب بازرس علی البدل فعال 1396/05/22 تا کنون