آمار کلی

کد ملی: 418000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرآوران نصر سلسله نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/06 تا کنون
در دانه زرین ظفر بازرس علی البدل خارج شده 1395/11/10 تا 1398/02/05