آمار کلی

کد ملی: 441119XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف عکاسان فیلمبرداران و خدمات رایانه شهرستان خرم دره عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/15 تا کنون