آمار کلی

کد ملی: 004742XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع شیمیایی بهاباد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/12 تا کنون
سوکان شیمی عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/14 تا کنون
هومان شیمی پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/11 تا کنون
آرون پاد بهاباد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/03 تا کنون