آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قایقرانی مهمان نواز یاران باستناد تاییدیه شماره 1235/405 18/8/83 اداره تعاون بندر انزلی مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1383/08/27 تا کنون