آمار کلی

کد ملی: 423202XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درخشان یاقوت برنا بازرس علی البدل خارج شده 1394/11/26 تا 1397/02/06
تندیس بویر کوهستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/10/29 تا 1397/10/03