آمار کلی

کد ملی: 128162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهار ساز اسپادان مدیرعامل فعال 1392/05/24 تا کنون