آمار کلی

کد ملی: 138168XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راشا ابنیه سهند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/05 تا کنون
مشرقان ارک تحلیل عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/19 تا کنون
سامان سازه تانیل عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/05 تا 1396/11/23