آمار کلی

کد ملی: 191107XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی ایثارگران شیلانه آوران جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/02/17 تا کنون