آمار کلی

کد ملی: 126044XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی صافی صفای سیلک مدیرعامل فعال 1397/07/01 تا کنون
صنعتی لوله پروفیل کاشان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/07 تا کنون