آمار کلی

کد ملی: 128975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سراج سبز پارتیکان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/03 تا کنون
یدک پرواز آسمان قشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/07 تا کنون