آمار کلی

کد ملی: 289923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوران آینده نگر یکتا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/10 تا کنون