آمار کلی

کد ملی: 008477XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همگام سیویل آریا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/20 تا کنون
آداک پارس سپهر رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/22 تا کنون