آمار کلی

کد ملی: 498976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات تولید و کشاورزی سپهران کاشت فرداد آریایی بازرس علی البدل فعال 1397/10/15 تا کنون
راهبر تجارت خوشه طلایی بابلسر بازرس علی البدل خارج شده 1395/08/09 تا 1398/02/07
تولیدی کشاورزی دامپروری سپید مرغ مروارید بابلسر بازرس علی البدل منحل شده 1395/08/09 تا کنون